home over
 • varia komt in vele vormen:
 •  mailinglijst
 •  RSS feed
 • Nederlands
 • English

 • Lidmaatschapsrichtlijnen

  Rechten en plichten van leden

  Leden dragen niet alleen financieel bij aan Varia, maar ook met tijd en energie. Ze nemen deel aan de maandelijkse ledenvergaderingen en kunnen onderdeel worden van het bestuur om specifieke verantwoordelijkheden op zich te nemen. Lidmaatschap is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en solidariteit: als een lid af en toe niet kan bijdragen aan Varia (financieel of anderszins), leidt dit niet tot een onmiddellijke repercussie, maar zal er eerst naar mogelijke oplossingen wordt gekeken. We zijn ons er wel van bewust dat een gebrek aan bijdrage op de lange termijn niet houdbaar is voor de groep als geheel.

  Leden dragen zorg voor de ruimte, voor elkaar en voor bezoekers (zie onze Code of Conduct). Ze kunnen de collectieve ruimte van Varia gebruiken en daar evenementen organiseren, rekening houdend met de collectieve ambities van Varia en haar omgeving.

  Leden worden vaak informeel gecontacteerd door externe partijen die nieuwsgierig zijn naar Varia of die met ons willen samenwerken. We verwachten van leden dat ze open zijn over de kansen die uit Varia voortkomen, zoals projectopdrachten of uitnodigingen voor een lezing of workshop. Wanneer een lid inkomsten genereert via Varia, wordt 15% daarvan geïnvesteerd in Varia's common fund, waarvan we onder andere de door Varia geïnitieerde activiteiten mogelijk maken: concerten, uitwisselingsreizen, aankopen van apparatuur, enz.

  Leden hebben een sleutel van onze collectieve ruimte. Varia is geen gedeelde studioruimte, maar leden kunnen er wel werken. Dit betekent dat zij, met hun spullen, niet permanent hun intrek in de ruimte kunnen nemen en de verantwoordelijkheid hebben om de ruimte schoon en presentabel te houden. Dit is nodig omdat de ruimte wordt gebruikt voor een verscheidenheid aan activiteiten, variërend van filmvertoningen, workshops, vergaderingen en meer...

  Wie kan lid worden?

  Lidmaatschap kan worden verkregen wanneer men geïnteresseerd is in het ontwikkelen van een collectieve benadering in het bestuderen, aanpassen en experimenteren met alledaagse technologieën.

  De huidige leden hebben een achtergrond in kunst, design, softwarestudies, musicologie, choreografie, koken, theoretische en sociale praktijken. Nieuwe leden hoeven geen vergelijkbare achtergrond te hebben; wat telt is dat ze bereid zijn hun interesses en expertise in de collectieve praktijk van Varia binnen te brengen.

  Hoe wordt je lid?

  Als je geïnteresseerd bent om lid te worden, verwijzen we je graag naar Varia's Code of Conduct en collectief statement, om op de hoogte te komen van waar we voor staan en wat we belangrijk vinden. We staan open voor contact via info@varia.zone en zijn ook benaderbaar tijdens onze evenementen. Hierna kunnen we je meer vertellen over onze aanmeldingsprocedure. Er zijn twee momenten in het jaar dat we nieuwe leden accepteren: januari en juli.

  Hoewel we openstaan voor het uitbreiden van onze groep, zien we een plezierige collectieve dynamiek als doorslaggevend wanneer het aankomt op het aannemen van nieuwe leden. Momenteel hebben we niet de capaciteit om te veel nieuwe leden aan Varia toe te voegen. We streven ernaar een evenwicht te vinden tussen de grootte van de groep en de wens van nieuwe leden om lid te worden.

  Last updated: Tue 19 January 2021